Marijke Van Hoorebeeck

Wat mij drijft

Ik ben wat ze noemen een ‘’HR madam” in hart en nieren. Met en voor mensen in organisaties werken geeft mij energie.

Ik prijs mij gelukkig dat ik mijn vak – want HR is een vak! – stap voor stap heb mogen leren en uitbouwen in heel verschillende bedrijven.

In het begin van mijn loopbaan trof ik bovendien een geweldige coach en mentor. Hij leerde mij al doende en met vallen en opstaan de knepen van het vak. Van hem hoorde ik voor het eerst dat je best structuur brengt in je personeelsbeleid aan de hand van heel werkbare inzichten.

Personeelsbeleid of ‘Human Resources’ is sindsdien sterk geëvolueerd, maar de nood aan structuur, een visie en een concreet plan is gebleven.

Die wetenschap en die ervaring geven mij nu de mogelijkheid om al die inzichten te delen met zoveel mogelijk ondernemers in Vlaanderen.

Ik ben ervan overtuigd dat een professionele aanpak van het personeelsbeleid een onderneming succesvol maakt. En daar wil ik graag toe bijdragen.

WAARMEE IK U HELP

BREED GAMMA ONDERSTEUNENDE HR-DIENSTEN

Hieronder vindt u de grote domeinen van de activiteiten die HR @ Your Service ontplooit. Heeft u het graag wat concreter? Bekijk dan zeker de meer gedetailleerde lijst met praktische oplossingen op de pagina Aanbod !

 • Opzetten, doorlichten, verbeteren van HR processen

 • Advies en begeleiding/coaching rond instroom – doorstroom – uitstroom (of de hele ‘’levensloop van een medewerker”).

 • Advies en begeleiding/coaching in verband met verloning in al zijn vormen.

 • Advies en begeleiding/coaching in verband met functies, rollen, organisatiestructuur.

 • Advies en begeleding.coacing in verband met interne communicatie

 • Inspiratie via lezingen, webinars, intervisies, facilitering, 121 gesprekken.

ENKELE REALISATIES

EEN STEVIGE BAGAGE, OPGEBOUWD DOORHEEN EEN RIJK TRAJECT

Het lijstje hieronder geeft u een idee van wat ik in mijn loopbaan tot nu toe aan projecten – groot en klein – heb gerealiseerd. Dit heeft me gevormd tot een HR generalist met een heel brede ervaring.

 •  Selectie en werving en voeren van selectie interviews (arbeiders/bedienden/kader)
 • Uitwerken en implementeren van onthaalbeleid
 • Introductie competentie management, competentieprofielen (arbeiders en bedienden)
 • Begeleiden/coachen van leidinggevenden en uitwerken leiderschapstrajecten
 • Opzetten van functieclassificatie en functiewaardering
 • Uitwerken en implementeren van salarisbeleid en automatisering loonverwerking
 • Voeren van evaluatie-, functionerings- en ontslaggesprekken
 • Opstarten en uitbouwen HR afdelingen
 • Opzetten van een beleid rond absenteïsme
 • Begeleiden van organisatiewijzigingen (o.a. na fusie) en herstructurering met sociaal plan